پروژه های دانشجویی

دانلود پروژه راهسازی و متره و برآورد


دانلود پروژه ساختمان بتنی 4 طبقه با زیرزمین


دانلود آموزش انجام پروژه بتن و پروژه فولاد در Etabs


دانلود پروژه ساختمان فولادی 6 طبقه با پیلوت


دانلود پروژه راهسازی طراحی مسیر و محاسبات مربوط به آن


دانلود پروژه متره و برآورد


دانلود پروژه ساختمان بتنی به صورت محاسبات دستی


دانلود پروژه ترمیم و مقاوم سازی ستون بتنی با مصالح FRP


دانلود جزوه آموزش Etabs و مراحل انجام پروژه بتن و فولاد در آن


دانلود یک نمونه پروژه ساختمان بتنی 4 طبقه با کاربری مسکونی


دانلود یک نمونه پروژه ساختمان بتنی 7 طبقه


دانلود یک نمونه پروژه راهسازی راه اصلی معمولی


دانلود پروژه راهسازی راه اصلی چهارطرفه


دانلود یک نمونه پروژه راهسازی راه فرعی درجه یک


دانلود یک نمونه پروژه راهسازی راه اصلی


دانلود یک نمونه پروژه راهسازی راه اصلی در منطقه لواسان


دانلود یک نمونه پروژه ساختمان فلزی 4 طبقه با کاربری مسکونی


دانلود پروژه ساختمان سه طبقه بتنی با کاربری مسکونی


دانلود پروژه ساختمان 4 طبقه فولادی با کاربری مسکونی


دانلود پروژه محوطه سازی اماکن ورزش


دانلود پروژه بهسازی ساختمان فولادی 7 طبقه با سیستم مهاربند هم محور ضربدری


دانلود پروژه ساختمان فلزی 3 طبقه مسکونی روی پیلوت


دانلود پروژه برج خلیفه دبی


دانلود پروژه درس بارگذاری یک ساختمان با کاربری مسکونی


دانلود پروژه اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده


دانلود پروژه درس پایداری سازه ها در مورد کمانش پیچشی-جانبی


پروژه ساختمان 4 طبقه فولادی با کاربری مسکونی به همراه پلان اجرایی ساختمان


دانلود پروژه ساختمان 4 طبقه بتنی با کاربری مسکونی به همراه پلان اجرایی ساختمان


پروژه متره و برآورد ساختمان 3 طبقه مسکونی همراه نقشه ها و پلان اجرایی ساختمان


دانلود مراحل طراحی دستی یک ساختمان فولادی


دانلود مراحل طراحی پی در Safe


دانلود طراحی دستی اجزای مختلف ساختمان فلزی

انلود پروژه راهسازی راه اصلی


دانلود پروژه تاسیسات برقی ساختمان


دانلود جزوه انجام پروژه راهسازی


دانلود جزوه انجام پروژه راهسازی


پروژه ساختمان فولادی 4 طبقه مسکونی


پروژه ساختمان بتنی 4 طبقه


پروژه ساختمان فولادی 2 طبقه


پروژه ساختمان 4 طبقه بتنی


پروژه ساختمان 8 طبقه فولادی


آموزش انجام پروژه سازه های بتنی


پروژه بتن ساختمان مسکونی 6 طبقه


پروژه ساختمان فولادی 4 طبقه


پروژه بتن


پروژه ساختمان فولادی 5 طبقه


پروژه فولاد ساختمان 3 طبقه


پروژه طراحی مقاوم سازه ها در برابر زلزله


پروژه بتن ساختمان 6 طبقه


پروژه ساختمان فولادی 7 طبقه


پروژه بتن ساختمان 7 طبقه با دیوار برشی


پروژه بتن ساختمن 5 طبقه با کاربری مسکونی


پروژه فولاد ساختمان فلزی 5 طبقه همراه با پیلوت


پروژه بتن ساختمان 7 طبقه با دیوار برشی


پروژه فولاد ساختمان 5 طبقه با پارکینگ


پروژه فولاد ساختمان 4 طبقه با زیر زمین


پروژه فولاد ساختمان 8 طبقه


پروژه بتن ساختمان 3 طبقه مسکونی تجاری


پروژه بتن ساختمان 3 طبقه


دانلود پروژه راهسازی


دانلود پروژه راهسازی با تمام جداول و دیتایل های اجرایی

/ 0 نظر / 13 بازدید