نشریات و آیین نامه ها

دانلود نشریه 312 ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی


دانلود نشریه 388 آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته


دانلود نشریه 78 راهنمای طرح ساختمان های فولادی


دانلود نشریه 74 ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمان های فولادی


دانلود نشریه 57 شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمان های بتن آرمه


دانلود نشریه 96 جداول طراحی ساختمان های بتن فولادی به روش حالت حدی


دانلود نشریه 112 دستور العمل های اجرایی محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی


نشریه 151 راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن


دانلود نشریه شماره 4 طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها


دانلود نشریه 234 آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران


دانلود نشریه 33 مشخصات فنی عمومی راه های اصلی


دانلودنشریه 389 آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه


دانلود نشریه 119 دستورالعمل های همسان نقشه برداری


دانلود نشریه 446 معرفی ماشین آلات عمرانی


دانلود نشریه 298 مجموعه مقالات زلزله در کارگاه مشترک ایران و ژاپن


دانلود نشریه 135 مجموعه مقالات پی ، انتقال جانبی ساختمان و بلوک مجوف بتنی


دانلود نشریه 5 آزمایش لوله های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاه های لوله کشی


دانلود نشریه 28 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی


دانلود نشریه 14 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی


دانلود نشریه 61 طرح و محاسبه قاب های شیبدار قوسی و فلزی


دانلود نشریه 256 استانداردهای نقشه کشی ساختمانی


دانلود نشریه 34 مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان


دانلود نشریه 308 راهنمای طراحی دیوارهای حایل


دانلود نشریه 64 مشخصات فنی عمومی درزهای انبساط


دانلود نشریه 250 آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده آبان


دانلود نشریه 361 تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود


دانلود نشریه 251 فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود


دانلود نشریه 228 آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران


دانلود نشریه شماره 264 آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی


دانلود نشریه 71 محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگی


دانلود نشریه شماره 1 زلزله خیزی ایران از سال 1900 تا 1969


دانلود نشریه 161 آیین نامه طرح هندسی راه ها


دانلود آیین نامه طرح هندسی راه های ایران ، نشریه شماره 415


دانلود مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ، طرح و اجرای ساختمان های فولادی


دانلود مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم


آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله


آیین نامه تصویری زلزله


راهنما و تفسیر آیین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله و تفسیر آیین
نامه 2800

/ 0 نظر / 24 بازدید